संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि वि.स. २०७२ असोज ३ गते राज्य विभाजन गरी बनेका ७ प्रदेशहरु मध्ये एक हो । देशलाई संघीयता ढाँचामा लगेको पुनसंरचना गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं. १ नेपालको सबैभन्दा पूर्वी भाग विराटनगरमा अस्थायी रुपमा रहेको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटा जिल्लाहरु रहेको छ