मातहतका निकायहरु

यस मन्त्रालयमा मातहतका निकायहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
* वन निर्देशनालय १ वटा
  1. डिभिजन वन कार्यालय १५ वटा (उदयपुर, त्रिवेणी (उदयपुर), झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, खोटाङ)
  2. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय २ वटा
* वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र १ वटा
* उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय १ वटा
  1. घरेलु तथा उद्योग कार्यालय ३ वटा (झापा, मोरङ्ग, सुनसरी)