मातहतका निकायहरु

यस मन्त्रालयमा मातहतका निकायहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।

* वन निर्देशनालय - १ वटा

  1. डिभिजन वन कार्यालय १५ वटा (उदयपुर, त्रिवेणी (उदयपुर), झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, खोटाङ)

  2. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय २ वटा

* वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र - १ वटा

* उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय - १ वटा

  1. घरेलु तथा उद्योग कार्यालय ३ वटा (झापा, मोरङ्ग, सुनसरी)