मातहतका निकायहरु

मातहत निकायहरु :

Click here to download view and download contact information.

वन निर्देशनालय, प्रदेश नं. १

 1. डिभिजन वन कार्यालय, ताप्लेजुङ्ग
 2. डिभिजन वन कार्यालय, पाँचथर
 3. डिभिजन वन कार्यालय, इलाम
 4. डिभिजन वन कार्यालय, झापा
 5. डिभिजन वन कार्यालय, संखुवासभा
 6. डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुर
 7. डिभिजन वन कार्यालय, तेह्रथुम
 8. डिभिजन वन कार्यालय, धनकुटा
 9. डिभिजन वन कार्यालय, मोरङ्ग
 10. डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरी
 11. डिभिजन वन कार्यालय, सोलुखुम्बु
 12. डिभिजन वन कार्यालय, ओखलढुंगा
 13. डिभिजन वन कार्यालय, खोटाङ्ग
 14. डिभिजन वन कार्यालय, उदयपुर (उदयपुर)
 15. डिभिजन वन कार्यालय, उदयपुर (त्रिवेणी)
 16. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा
 17. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, ओखलढुंगा

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, प्रदेश नंं. १

 1. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, ताप्लेजुङ्ग
 2. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, पाँचथर
 3. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, इलाम
 4. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, झापा
 5. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, संखुवासभा
 6. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, भोजपुर
 7. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, तेह्रथुम
 8. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, धनकुटा
 9. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मोरङ्ग
 10. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सुनसरी
 11. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, सोलुखुम्बु
 12. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, ओखलढुंगा
 13. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, खोटाङ्ग
 14. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, उदयपुर

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश नं. १


जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, विराटनगर


पर्यटन विकास आयोजना,  विराटनगर

 

दस्तावेज