नमूना विज्ञान प्रयोगशाला प्रवद्र्धन तथा स्थापना सहयाृगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सूचना