फर्म अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।