सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भक आशयपत्र नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना र कार्यसूची (TOR) ०७५/०७६ TOR.pdf , प्रारम्भिक छनाौट.pdf 12/14/2018 - 14:34
होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १) सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा ०७५/०७६ होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १)_सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा.pdf 10/31/2018 - 14:44
विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे ०७५/०७६ विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे.pdf 08/30/2018 - 13:51
ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 14:53
सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 13:41