सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आशयको सूचना ०७५/०७६ आशयको सूचना.pdf 10/04/2018 - 16:34
Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles ०७५/०७६ Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles.pdf 09/21/2018 - 11:07
सवारी साधन खरिद सम्बनधी संसोधित सुचना ०७५/०७६ सवारी साधन खरिद सम्बनधी संसोधित सुचना.pdf 09/02/2018 - 15:38
विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे ०७५/०७६ विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे.pdf 08/30/2018 - 13:51
सवारीसाधन खरिद सम्बनधी सूचना ०७५/०७६ सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf 08/23/2018 - 12:56
ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 14:53
सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 13:41