सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
Re-Invitation of bid for the Truss Structure with prefab wall and ceiling works on forestry directorate building, Biratnagar, Nepal. ०७५/०७६ Re-Invitation of bid for the Truss Structure with prefab wall and ceiling works on forestry directorate building.PDF 03/25/2019 - 12:16
Re-Invitation of bid for the Partition and other maintenance works of Regional Forestry Training Centre building, Biratnagar, Nepal. ०७५/०७६ Re-Invitation of bid for the Partition and other maintenance works of Regional Forestry Training Centre building.PDF 03/25/2019 - 12:14
Invitation for Bids for the Suppy and Delivery of 4WD, RHD Jeep type vehicle, at least 7 Seater ०७५/०७६ Invitation for Bids for the Suppy and Deliver of 4WD, RHD Jeep type vehicle, at least 7 Seater.pdf 03/25/2019 - 12:12
श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १ (प्रमुख सचिवस्तर) को मिति 2075।09।10 को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटाईएका सहायक वन अधिकृतहरुको विवरण ०७५/०७६ सहायक वन अधिकृत सरुवा 1.pdf 12/26/2018 - 17:10
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भक आशयपत्र नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना र कार्यसूची (TOR) ०७५/०७६ TOR.pdf , प्रारम्भिक छनाौट.pdf 12/14/2018 - 14:34
होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १) सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा ०७५/०७६ होमस्टे संचालन कार्यविधि (प्रदेश नं. १)_सुझावका लागि तयार प्रथम मस्यैादा.pdf 10/31/2018 - 14:44
विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे ०७५/०७६ विश्व सरसफार्इ दिवश २०७५ वारे.pdf 08/30/2018 - 13:51
ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 14:53
सूचीदर्ता गर्ने सूचना ०७५/०७६ सूचीदर्ता गर्ने सूचना.pdf 08/21/2018 - 13:41