Officials

state-minister बिजय कुमार विश्वास मा.राज्यमन्त्री
Sanjeev Kumar Rai सन्जीव कुमार राई प्रदेश सचिव मंत्रालय 9852070224 sanjeevkrai4@gmail.com
staff अनिरुद्ध कुमार साह उपसचिव (प्रा.) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9842086160 anirudhsah26@yahoo.com
staff बीरेन्द्र साह उपसचिव (प्रा.) वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा 9844089295 sahbirendra2012@gmail.com
Rakesh Niraula राकेश निरौला अधिकृतस्तर आठौ प्रशासन शाखा 9842047208 rakesh.niraula12@gmail.com
staff राजन पाण्डे अधिकृतस्तर सातौ औधोगिक प्रवद्वन शाखा
staff प्रिती कर्ण अधिकृतस्तर सातौ आपुर्ती शाखा 9842603007
staff डम्वर प्रसाद घिमिरे अधिकृतस्तर सातौ पर्यटन विकास शाखा gdp980@gmail.com
staff पृथ्वीमान लिम्बु लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
Ramesh Nepal रमेश नेपाल कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9842394142 nepal8880@gmail.com